Kursus indhold

 • 4 timer færdselsreleteret førstehjælp
 • 4 timer førstehjælp ved hjertestop færdselsreleteret førstehjælp
 • Forebyggelse med materialet fra ”Rådet for Sikker Trafik” og DFR
 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
 • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

         Førstehjælp ved hjertestop

 • Overlevelseskæden: Ved brug stiger overlevelseschancerne statistisk til 70% ved hjertestop.
 • Basal genoplivning: Du lærer, at trykke blodet rundt i kroppen og ilte det ved brug af indblæsninger. Dette ilter den tilskadekomnes væv, så celledød holdes hen, så den tilskadekomne bevarer førlighed og livskvalitet.
 • Hjertestarter (AED): Vi træner hvordan en AED findes og bruges. Overlevelschansen ved brug af AED er 60% større end uden, hvis den bruges inden ambulancen ankommer.
 • Bevidsthedstilstand: Her lærer du, at vurdere tilskadekomnes bevidsthed, så man kan give den rigtige hjælp
 • Stabilt sideleje: I denne position kan bevidstløse med normal vejrtrækning lejres, så de netop kan blive ved med at trække vejret indtil ambulancen ankommer.
 • Fjerne fremmelegemer i luftvejene: Vi træner hvordan der skabes frie luftveje, så et hjertestop helt kan undgås.

Førstehjælpskursus hver 14. søndag

                       Eller

  del kurset op i 2 hverdage.

Kurser der er ledig og vælg kursus ved at klikke på tilmelding eller på dato.Søndag: 

Kl. 10.00-18.00


Mandag: Del 1/2

Kl. 18.00-22.00


Mandag: Del 2/2

Kl. 18.00-22.00

Førstehjælp efter jeres behov?


Førstehjælpskursus, skræddersyet til jeres behov.

Er i mere end 10 kursister kan vi skræddesye et kursus der passer jeres behov.   

Tag kontakt i dag og høre nærmere om sted, pris og dato.